پنج گام در بالا بردن راندمان جلسات كاری

نیازهای انگیزشی مازلو در جلسات سازمانی

 

مازلو روانشناس انسانگرای قرن بيستم مدلی كاربردی در توضيح سلسله مراتبی نيازهای انسان ارائه كرده است، كه تحت نام هرم انگيزشی مازلو شناخته می شود. از اين مدل در علوم مختلف از جمله علم مديريت استفاده می گردد. براساس اين مدل می توان تحليل كرد كه ميزان مشاركت شركت كنندگان در يک جلسه رابطه كاملاً مستقيمی با ميزان برآورد نيازها و خواسته های آنها در آن جلسه دارد: از پذيرايی و راهنمايی لازم گرفته تا زمان كافی برای ابراز نظر و فرصت مناسب برای ايجاد ارتباطات جديد و داشتن زمانی مفرح. با شناخت و دنبال كردن نيازهايی به اين گستردگی مي توان تجربيات قابل قبولی برای شركت كنندگان يک جلسه ايجاد كرد و در آنها برای مشاركت بيشتر ايجاد انگيزه كرد.

بر اساس پنح سطح انگيزشی مازلو، پنج گام برای افزايش راندمان جلسات كاری توصيه می شود:

گام اول:  وجود مكان مناسب با امكانات مورد نياز برگزاری جلسه. همچنين وجود راهنمای لازم برای شركت كنندگان جهت آشنايی با امكانات اين محل. خدمات پذيرايی رضايت بخش می تواند مكمل ايجاد حس اطمينان در آنها برای مشاركت عميق تر در جلسه باشد.

گام دوم: وقتی نيازهای اوليه فرد به خوبی پاسخ داده شود، وی آمادگی پرداختن به نيازهای سطح بالاتر خود را دارد. تجربه ارزشمندی برای شركت كنندگان خلق كنيد. با ارائه هايی كوتاه و مفيد، ايجاد دسترسی آسان به متخصصين امر و ايجاد بسترهای مختلف از جمله شبكه های اجتماعی كه فرصت مشاركت بيشتر را برای آنها فراهم كند.

گام سوم: افراد تمايل دارند مشاركت كنند و تجربياتشان را با ديگران به اشتراک بگذارند. تا به اين شكل احساس تعلق گروهی پيدا كنند. مشوق ايجاد ارتباطات جديد باشيد و فرصتهای آن را تقويت كنيد. اين ارتباطات نقش بسزايی در كيفيت بخشيدن به تجربه فرد از آن جلسه دارد.

گام چهارم: در اين گام احساس شركت كنندگان نسبت به اين تجربه حضور و بِرند شما شكل گرفته است. آنها آماده مشاركت در پايان رويداد نيز هستند. پس معطل نكنيد و از كمک آنها براي طراحی محتوا و تجربه جلسات آينده استفاده كنيد.

گام پنجم: در اين مرحله افراد آنچه را كه با شركت در اين رويداد بدست آورده اند، با سايرين به اشتراک می گذارند. شما نيز با فراهم كردن ابزار و بستر لازم،  فرصت تداوم اين ارتباط را برای آنها مهيا كنيد. تا به اين ترتيب موفقيت دراز مدت كسب و كار خود را ممكن سازيد.

کیکِ خونه نوشته شده توسط:

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *